Türk (Şaman) Kültüründe Çaput | Göktürkçe Yazı Çalışmaları

10 Temmuz 2012 - Salı | 14:30

Eski Türk inancının etkisiyle gelişen Şaman kültüründe bulunan ağaçlara ve kutsal mekânlara bez (çaput) bağlama geleneği, yörenizde devam ediyor mu?


Yorum yap!