Kök Tengri, Bengü İlge Küç Ber! | Göktürkçe Yazı Çalışmaları

26 Temmuz 2012 - Perşembe | 18:10

Kazan Tatar Türklerinin Göktürkçe sevgisi…

kök tengri bengü ilge küç ver

Kök Teñri, beñgü ilge küç ber! | Gök Tanrı, bengü yurda güç ver!


Yorum yap!