Göçer Türkler | Göktürkçe Yazı Çalışmaları

5 Temmuz 2012 - Perşembe | 19:37

Alışılagelmiş bir biçimde “Türkler göçebe bir topluluktur.” deriz. Peki bu göçler, kafaları nereye eserse oraya şeklinde mi olmuştur?

göçer türkler

Göktürk ailelerinden her birine ait toprakların olduğunu, göçlerin dönüşümlü yapıldığını, dağ bayır gezdikleri düşünülen Türkler’in aslında göçlerinin zamana ve koşullara göre çok sistematik olduğunu biliyor muydunuz?


Yorum yap!